• Stredoškolská odborná činnosť

     • Metodická príručka

     • Na tomto mieste nájdete moderné prístupy pri riešení prác stredoškolskej odbornej činnosti

          Nájdete tu odpovede na otázky súvisiace nielen so štruktúrou práce stredoškolskej odbornej činnosti, ale aj s podmienkami účasti žiakov na SOČ, organizáciou súťažných prehliadok, prácou odborných hodnotiacich komisií a pod.