Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
  Partizánska 1, 071 92 Michalovce
 • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
  +421 56 6441635 - pracovisko Kapušianska 6

Novinky

Sobota 30. 4. 2016

Štatistika

Počet návštev: 921169

Partneri školyZriaďovateľ školyZriaďovateľom školy je Košický samosprávny kraj.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

V zmysle pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja zverejňujeme informáciu o možnosti podávania podnetov o protispoločenskej činnosti. VIac informácii nájdete tu.

Novinky

 •     V dňoch 21.-22.4.2016 sa konal XIX.ročník Divadelného Trebišova, kde sa prezentovalo osem amatérskych divadelných súborov. Michalovské ochotnícke Divadlo PRI FONTÁNE obsadilo pekné 3. miesto. V divadle hrajú aj dvaja žiaci našej školy, Damián Tüdöš a Patrik Lelič. Blahoželáme 

 • Pre úspešné absolvovanie štúdia na Technickej univerzite v Košiciach vydala škola požiadavky na vedomosti z fyziky, ktoré Vám prinášame prostredníctvom tohto odkazu.

  Pri vypĺňaní prihlášky na štúdium voľte odbor štúdia s kódom nasledovne:

 •        Naši študenti sa v dňoch 7. - 11.03.2016 zúčastnili Kurzu pohybových aktivít v rámci zimných športov. Kurz bol organizovaný v zmysle Školského vzdelávacieho programu pre žiakov 1.ročníka a bol zameraný na korčuľovanie. Cieľom je viesť žiakov k radosti z pohybu,  zvyšovať úroveň ich pohybových schopností, upevňovať zdravie a zvyšovať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť žiakov. Veríme, že tento kurz splnil očakávanie nielen pedagogických zamestnancov, ale predovšetkým žiakov. Zavŕšením kurzu boli preteky v korčuľovaní, foto z preberania cien si môžete pozrieť na tomto mieste.

 •     Žiaci Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach sa každoročne zúčastňujú súťaže odborných vedomostí a zručností ZENIT, ktoré vyhlasuje MŠ SR a organizačne zabezpečuje Štátny inštitút odborného vzdelávania. V tomto školskom roku sa žiaci zúčastnili súťaže ZENIT v elektronike, strojárstve a programovaní.

 • 22. 3. 2016

  Do galérie EČ a PFIČ MS 2016 boli pridané fotografie.