• Štúdium

     • Výsledky prijímacích skúšok

     •  

      Konečné výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 - 1. kolo

      • učebné odbory - 3-ročné štúdium
       • 2487 H autoopravár
       • 2683 H elektromechanik - silnoprúdová technika
       • 3661 H murár
         
      • študijné odbory - 4-ročné štúdium
       • 2411 K mechanik nastavovač
       • 2561 M informačné a sieťové technológie
       • 2675 M elektrotechnika
       • 2682 K mechanik počítačových sietí
       • 2697 K mechanik elektrotechnik
       • 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
       • 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
       • 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
       • 3918 M technické lýceum
         
      • systém duálneho vzdelávania - 4-ročné štúdium
       • 2679 K mechanik - mechatronik

       

      Konečné výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 - 2. kolo

      • študijné odbory - 4-ročné štúdium
       • 2675 M elektrotechnika
       • 2682 K mechanik počítačových sietí
       • 2697 K mechanik elektrotechnik


      •