• Štúdium

     • Kritéria pre prijímacie skúšky

     •  

      Podmienky a kritéria pre prijatie budú zverejnené podľa platných všeobecne záväzných predpisov.

       

      Kritériá pre prijímacie skúšky denné štúdium - 1. kolo

      Kritériá pre prijímacie skúšky do 1. ročníka školského roka 2019/2020 - duálne vzdelávanie

      Kritériá pre prijímacie skúšky do 1. ročníka školského roka 2019/2020 - študijné odbory

      Kritériá pre prijímacie skúšky do 1. ročníka školského roka 2019/2020 - učebné odbory.

       

      Nadstavbové štúdium (denné štúdium)

      Podmienky pre prijatie pre školský rok 2019/2020.

       

      Externé štúdium

      Podmienky pre prijatie pre školský rok 2019/2020.