• Granty

     • 2008
      • Meracie prístroje

       Meracie prístroje

       Cieľ:

       Cieľom projektu je prostredníctvom nákupu nových meracích prístrojov skvalitniť výučbu odborných elektrotechnických predmetov na Strednej odbornej škole v Michalovciach.

       Účel využitia grantových prostriedkov:

       Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie nasledujúcich pomôcok:

       • multimeter ESCORT 3145A - 3 ks
       • LCR  merač MIC 4070D - 1ks
     • 2009
      • Meracie prístroje

       Meracie prístroje

       Cieľ:

       Cieľom projektu je prostredníctvom nákupu nových meracích prístrojov skvalitniť výučbu odborných elektrotechnických predmetov na Strednej odbornej škole v Michalovciach.

       Účel využitia grantových prostriedkov:

       Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie nasledujúcich pomôcok:

       • Multimeter FLUKE 179 - 2 ks
       • Multimeter FLUKE 177 - 4 ks
     • 2010
      • Meracie prístroje

       Meracie prístroje

       Cieľ:

       Cieľom projektu je prostredníctvom nákupu špecializovaných učebných pomôcok skvalitniť výučbu odborných predmetov na Strednej odbornej škole technickej v Michalovciach.

        

       Účel využitia grantových prostriedkov:

       Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie nasledujúcich pomôcok:

       • LabQuest interface - 3 ks
       • Logger Pro 3 - 1 ks
       • Senzor elektrického prúdu - 1 ks
       • Dvojrozsahový senzor sily - 1 ks
       • Senzor rozdielového napätia - 1 ks
       • Senzor tlaku plynu - 1 ks
       • Prístrojový zosilňovač - 1 ks
       • Senzor svetla - 1 ks
       • Mikrofón - 1 ks
       • Senzor magnetického poľa - 1 ks
       • Senzor elektrického napätia - 1 ks