Dňa 23. októbra 2009 bolo pri škole otvorené Centrum odborného vzdelávania pre elektrotechniku, automatizáciu a informatiku.


 

Hlavné úlohy, ktoré má Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVaP) plniť sú:

  • zabezpečenie praktického vyučovania žiakov strednej odbornej školy
  • zabezpečenie praktického vyučovania SOŠ v blízkom regióne v totožných alebo príbuzných odboroch
  • zabezpečenie akreditovaných rekvalifikačných kurzov
  • zabezpečenie služieb pre zamestnávateľov
  • príprava učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej prípravy, ich preškolenie na nové technológie
  • príprava odborníkov na funkciu majster výroby na základe požiadaviek firiem
  • zabezpečiť súčinnosti procesu výchovy a vzdelávania COVaP a SOŠ podobného zamerania
  • prostredníctvom súťaží vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov
  • poskytovanie odborného poradenstva vo vybraných odboroch, v ktorých sa zabezpečuje praktické vyučovanie
  • zabezpečovanie koncepčnej a odbornej činnosti v oblasti kvalifikácie učiteľov a majstrov odborných predmetov v spolupráci so zamestnávateľmi