Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Jaroslav Kapitan KAJ Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Mgr. Ernest Exenberger EXE Rozvrh
Zástupca
 
 
Ing. Rastislav Hreško HRR Rozvrh
Zástupca
 
 
Ing. Jozef Mikloš MKJ Zástupca
 
 
Ing. Marián Raďaš RAM Rozvrh
Zástupca
 
 
Mgr. Milena Rejtová RED Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
RNDr. Valéria Andrašovová ANV Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.CP
 
 
Mgr. Andrea Badíková BAE Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Ľubica Balogová BAL Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Peter Barančík BAP Rozvrh
Majster
 
 
Ing. Blažej Biačko BIB Rozvrh
Učiteľ
 
 
ThLic. Ján Bodnár BOJ Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Monika Bongová BOM Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ivan Burmister BUI Rozvrh
Majster
 
 
Ing. Dana Čižmárová CID Rozvrh
Triedna učiteľka: I.BP
 
 
Ing. Jozef Dobiaš DOJ Rozvrh
Triedny učiteľ: II.BP
 
 
Ing. Martin Dufinec DUM Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Viera Dzvoníková DZV Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Milan Eštok ESM Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.AP
 
 
RNDr. Ľubica Ferková FEL Rozvrh
Triedna učiteľka: I.XK
Triedna učiteľka: II.XK
Triedna učiteľka: II.XK1
Triedna učiteľka: II.XK2
Triedna učiteľka: II.XK3
 
 
Mgr. Jarmila Galanová GAJ Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Jozef Garbeľ GRJ Rozvrh
Triedny učiteľ: II.CP
 
 
PaedDr. Jana Hamadejová HAJ Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Marcela Harmanová HAM Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Otília Heveryová HEO Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.AK
 
 
Vladimír Horňák HRV Rozvrh
Majster
 
 
Ing. Ľubica Hrustičová HRL Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Jana Hűblerová HBJ Rozvrh
Triedna učiteľka: III.CP
 
 
Ing. Mária Irchová IRM Rozvrh
Triedna učiteľka: III.AP
 
 
Michal Kaminčak KAM Rozvrh
Externá majsterka
 
 
Ing. Jaroslava Kizivatová KIJ Rozvrh
Triedna učiteľka: III.BK
 
 
Ing. Jozef Kočiš KOJ Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Ľubica Kočišová KOL Rozvrh
Učiteľka
 
 
Adam Kondžura KOA Rozvrh
Majster
 
 
Ing. Renáta Kozáková KOR Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Daniela Kravcová KRD Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.DP
 
 
Adam Lassak LAA Rozvrh
Externá majsterka
 
 
Mgr. Eva Lobová LOE Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Nataša Masnicová MAN Rozvrh
Triedna učiteľka: II.AP
 
 
Ján Matej MAJ Rozvrh
Majster
 
 
Ing. Jaroslav Melikant MEJ Rozvrh
Triedny učiteľ: I.CP
 
 
Ing. Milan Mráz MRM Rozvrh
Triedny učiteľ: III.CK
 
 
Mgr. Stanislav Onderko ONS Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Juraj Ondovik ONJ Rozvrh
Učiteľ
 
 
Michal Oros ORM Rozvrh
Majster
 
 
Mgr. Eva Országhová ORE Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Katarína Pajtašová PAK Rozvrh
Triedna učiteľka: I.AP
 
 
Ján Papcún PAJ Rozvrh
Majster
 
 
Ing. Tatiana Parikrupová PAT Rozvrh
Triedna učiteľka: III.BP
 
 
Ing. Alena Paulíková PAA Rozvrh
Triedna učiteľka: II.DK
 
 
Vladimír Penzeš PEV Rozvrh
Majster
 
 
Ing. Štefan Pešta PES Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Ivan Pirčák PII Rozvrh
Triedny učiteľ: II.DP
 
 
Ing. Valéria Pirkovská PIV Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Juraj Pirkovský PRJ Rozvrh
Triedny učiteľ: I.AK
 
 
Ing. Anna Pivarníková PIA Rozvrh
Triedna učiteľka: II.CK
 
 
Ing. Beáta Polláková POB Rozvrh
Triedna učiteľka: I.YK
Triedna učiteľka: I.YK1
Triedna učiteľka: II.YK
Triedna učiteľka: II.YK1
Triedna učiteľka: II.YK2
 
 
Štefan Priščák PRS Rozvrh
Majster
 
 
PhDr. Antónia Sabová SAA Rozvrh
Triedna učiteľka: III.AK
 
 
Ing. Kvetka Sopková SOK Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Gabriel Staško STG Rozvrh
Učiteľ
 
 
PaedDr. Eva Szabová SZE Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Eva Šantová SAE Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.BK
 
 
PaedDr. Stanislav Šašala SAS Rozvrh
Triedny učiteľ: II.AK
 
 
Ing. Miron Štefanič STM Rozvrh
Učiteľ
 
 
Jaroslav Šutaj SUJ Rozvrh
Externá majsterka
 
 
Bc. Štefan Tarbaj TAS Rozvrh
Majster
 
 
Dušan Timko TID Rozvrh
Majster
 
 
PhDr. Jana Tomášová TOJ Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Jozef Tűdőš TUJ Rozvrh
Triedny učiteľ: I.CK
 
 
Ing. Gabriela Turyová TUG Rozvrh
Triedna učiteľka: I.DP
 
 
Ing. Michal Varga VAM Rozvrh
Triedny učiteľ: I.ZK
Triedny učiteľ: II.ZK
 
 
Dana Vargová VAD Rozvrh
Majsterka
 
 
Ing. Jarmila Vašková VSJ Rozvrh
Triedna učiteľka: III.EP
 
 
Bc. František Včelařik VCF Rozvrh
Majster
 
 
Mgr. Jana Vereščáková VEJ Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.BP

© aScAgenda 2019.0.1135 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.10.2018