• Novinky

     • Jarná škola programovania
      • Jarná škola programovania

      •    V dňoch 18.3.2019 - 22.3.2019 sa na Fakulte riadenia a informatiky, Katedre technickej kybernetiky, Žilinskej univerzity v Žiline pre veľký záujem opäť uskutoční týždenný intenzívny kurz s názvom "Jarná škola programovania 2019" s podtitulmi "Internet vecí (Internet of Things)""Solárne autíčko (Energy harvesting)" a "Umelá inteligencia v počítačových hrách" (viď. plagát v prílohe).

          Pri tejto príležitosti všetkým stredoškolským študentom (i učiteľom) ponúkame možnosť bezplatnej účasti na danom kurze s možnosťou zabezpečenia stravy a ubytovania zo strany Fakulty riadenia a informatiky.

          V rámci kurzu sa študenti oboznámia s danou témou, pričom budú v malých skupinách riešiť rôzne úlohy týkajúce sa vývoja softvéru na zariadeniach, ktoré si sami postavia.

          Úlohy budú samozrejme riešené pod odborným dohľadom pracovníkov a študentov fakulty.

          Prihlasovanie na kurz je realizované cez nasledujúci link:

       https://goo.gl/forms/4f33y2ib127qNf6G3

          Ďalšie informácie môžete nájsť v letáku. 

          P.S.: Počet miest na kurze je limitovaný.

     • KPA
      • KPA

      •      Kurz pohybových aktivít pre žiakov prvých ročníkov (z obidvoch pracovísk) sa uskutočnil v čase od 11. do 15. februára 2019 v stredisku SKI Drienica pri Sabinove, formou dennej dochádzky.

           Po celotýždenom lyžovaní sme piatok zorganizovali pretek v slalome. Chlapci boli skvelí a víťazov sme ocenili. Umiestnenie na prvých roch miestach bolo nasledovné:

       1. Prokopets Oleksandr, I.AK

       2. Jacko Marek, I.DP

       3. Kudelas Dušan, I.CP

       Srdečne blahoželáme!

       PaedDr. Jana Hamadejová, vedúca kurzu

       Do galérie KPA boli pridané fotografie.

     • 41.ročník ŠK SOČ
      • 41.ročník ŠK SOČ

      •  

       Organizačné pokyny:

        

       8:00 hod        –   v spoločenskej miestnosti zraz vyučujúcich

                                  zaradených do školských hodnotiacich komisií

       8:10 – 8:20    –  otvorenie ŠK SOČ

       8:20 – 8:40    –  krátka porada členov hodnotiacich komisií

       8:50 – 12:00  –  súťažiaci sa rozídu na pracoviská podľa zoznamu

                                   na dverách

       12:00 – 13:00 – obed

       13:00              – vyhodnotenie súťaže ŠK SOČ a vyhlásenie

                                  postupujúcich prác do vyšších kôl

       • Dňa  26.02.2019 v utorok sa uskutoční na SOŠT MI, Partizánska 1 ŠK SOČ
       • Dňa 26.02.2019  je nástup žiakov do školy o 8,00 hod
       • Otvorenie ŠK bude v spoločenskej miestnosti o 8,10 hod
       • Súťažiaci sa rozídu na pracoviská podľa zoznamu prác na dverách

        

       Upozorňujem:

        

       !!  Na primerané slušné oblečenie a obutie ( bez prezúvok ) 

       !!  Na slušné a dôstojné správanie sa počas celého dňa  ( platí školský poriadok )

       !!  Na fyzickú prítomnosť počas vyhlásenia výsledkov po ukončení a vyhodnotení súťaže

     • Fyzikálna súťaž / školské kolo
      • Fyzikálna súťaž / školské kolo

      •     Dňa 8.2.2019 sa uskutočnilo školské kolo fyzikálnej súťaže, zúčastnilo sa ho 41 žiakov zo všetkých tried (pracovisko Partizánska 1). Úlohou žiakov bolo vyriešiť 20 úloh z bežného života s využitím poznatkov získaných na hodinách fyziky. Správna odpoveď nestačila, riešenie úloh museli žiaci zdôvodniť.

       Najviac bodov získali:

       1. Fedorišin Filip, IV.AP

       2. Vagaský Ondrej, II.CP

       3. Tomko Alexander, II.CP

       Chlapcom srdečne blahoželáme!

       Mgr. Ernest Exenberger, ZRŠ

     • Remeslá Slovákov
      • Remeslá Slovákov

      •    Remeslá nás Slovákov v minulosti preslávili v celej strednej Európe. Dnes už málokto ovláda tieto remeslá. Na našej škole (pracovisko Kapušianska 6) v rámci environmentalistiky sme 30.01.2019 organizovali ukážku historických remesiel. Lektor Tibor Dančo sa venuje slamienkarstvu, šúpoliarstvu, košikárstvu, korytárstvu, drotárstvu. Pre zachovanie tradícií študentov zaúčal slamienkarstvu, kde vytvoril krásne predmety.

       Ing. Viera Dzvoníková

     • 10. ročník freecyclingu na našej škole
      • 10. ročník freecyclingu na našej škole

      •    Líder siete Ing. Viera Dzvoníková zorganizovala v decembri 10. ročník freecyclingu, kde sa úspešne zúčastnili žiaci všetkých ročníkov našej školy. V spolupráci so sponzormi hypermarket TESCO Michalovce a za pomoci žiakov IV.BK sme navštívili ZŠ pre žiakov s autizmom v Michalovciach, kde sme odovzdali dary a vyčarili mnoho úsmevov. 

     • Matematická súťaž / školské kolo
      • Matematická súťaž / školské kolo

      •     Dňa 30.1.2019 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže, ktorej sa zúčastnilo 50 žiakov
       zo všetkých tried pracoviska na ul. Partizánska. Ich úlohou bolo vyriešiť 16 logických úloh, hlavolamov. Najviac dôvtipu a logického myslenia preukázali žiaci :

       1. Paslavský Ján, II.CP
       2. Koroľ Pavol, I.AP
       3. Hospodár Matej, IV.AP

       Chlapci srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť!

       Mgr. Ernest Exenberger

     • Lyžiarsky výcvik / KPA
      • Lyžiarsky výcvik / KPA

      •      Žiaci 1.ročníka našej školy sa zúčastnia kurzu pohybových aktivít v lyžiarskom stredisku SKI Drienica, v čase od 11.februára do 15.februára 2019, s dennou dochádzkou.  

            Žiaci oslobodení z telesnej a športovej výchovy sa kurzu nezúčastnia, prídu do školy a budú poverení inými úlohami.

       A čo čaká na najlepších slalomárov? Máte sa na čo tešiť.

       PaedDr. Jana Hamadejová, vedúca KPA