• Novinky

     • Petang
      • Petang

      •      Dňa 26. septembra 2018 sa na SOŠT, pracovisko Kapušianska 6 uskutočnilo školské kolo turnaja v petangu. Tento turnaj sme zorganizovali v rámci Európskeho týždňa športu, ktorý vyhlásila Európska komisia ako vyhlasovateľ a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s Národným športovým centrom v dňoch 23. – 30. septembra 2018. Na turnaji žiaci spoznali pre nich nový, netradičný druh športu, ktorý ich maximálne zaujal.

       Výsledky:

       1. miesto:          Patrik Bačo

                                  Timotej Kasinec

       2. miesto:          Stanislav Dermek

                                  Slavomír Žonin

       3. miesto:          Matej Farkaš

                                  Tomáš Pavlik

       Víťazom srdečne blahoželáme!

                                                                                                                  PaedDr. Stanislav Šašala

     • Prelož a zaspievaj
      • Prelož a zaspievaj

      •     V máji tohto roku vyhlásilo generálne riaditeľstvo Európskej komisie so zastúpením na Slovensku pre žiakov stredných škôl košického kraja súťaž „Prelož a zaspievaj“. Úlohou súťažiacich bolo, aby preložili cudzojazyčnú pieseň do slovenčiny alebo slovenskú pieseň do jazyka niektorej z krajín Európskej únie a naspievali ju na pôvodnú hudbu. Súťažné nahrávky sa zasielali do konca júna a porota pri hodnotení posudzovala kvalitu prekladu, jazykovú interpretáciu a celkový umelecký dojem.  

           Do tejto súťaže sa zapojil aj žiak našej školy, RICHARD HARMAN, žiak III.BP, ktorý do angličtiny preložil hit Lukáša Adamca Horúca láska a sám ho aj naspieval. Zrejme to úspešne zvládol, keďže ho odborná porota posunula do finále. O postupe do finále sme boli informovaní začiatkom septembra. Finále sa konalo 20. septembra v kultúrnom centre Tabačka v Košiciach formou koncertu ako jedno zo sprievodných podujatí Európskeho dňa jazykov 2018. Celkovo do finále postúpilo 6 súťažiacich, 3 speváci a 3 skupiny. Michalovce tam mali najväčšie zastúpenie, keďže všetci speváci boli študentmi michalovských škôl. V samotnom finále bolo prezentovaných dohromady päť čísel, z toho štyri takpovediac „live“ (naživo). Ako Rišo našu školu reprezentoval vo finále si môžete pozrieť na: https://www.youtube.com/watch?v=ju_55bfUvGk.

           Bezprostredne po koncerte nasledovalo vyhlásenie víťazov. RICHARD HARMAN sa umiestnil na výbornom 2.MIESTE, najlepšie spomedzi michalovských finalistov. Ocenenie bolo pre Riša určite dostatočnou satisfakciou za vynaložený čas a úsilie a uznaním jeho doterajších jazykových vedomostí a zručností, ale zároveň aj motiváciou k ďalšiemu zlepšovaniu sa v cudzích jazykoch. ĎAKUJEME za dôstojnú reprezentáciu, ku krásnemu úspechu mu SRDEČNE BLAHOŽELÁME a veríme, že aspoň takto úspešný bude aj v ďalších súťažiach.

                                                                                            MH