• Novinky

      • Otvorenie školského roka 2017/2018

      • Oznamujeme všetkým žiakom školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční nasledovne:

       pracovisko Partizánska 1: 4. september 2017 o 08.20 hod.

       pracovisko Kapušianska 6: 4. september 2017 o 08.50 hod.

       Žiaci nastupujúci do 1. ročníka sa zúčastnia otvorenia školského roka nasledovne (viď rozhodnutie o prijatí):

       pracovisko Partizánska 1:

       študijný odbor 2675 M elektrotechnika

       študijný odbor 2679 K mechanik - mechatronik

       študijný odbor 2682 K mechanik počítačových sietí

       študijný odbor 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

       pracovisko Kapušianska 6:

       študijný odbor 2411 K mechanik nastavovač

       študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik

       študjiný odbor 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení

       učebný odbor 2487 H autoopravár

       učebný odbor 3661 H murár

       študijný odbor 2675 L elektrotechnika - nadstavbové štúdium

       študijný odbor 2414 L strojárstvo - nadstavbové štúdium