• Novinky

     • Preventívne programy
      • Preventívne programy

      •      V dňoch 20. až 23. marca 2017 sa v rámci programov preventívneho charakteru konali prednášky a besedy so žiakmi prvých a druhých ročníkov. Prednášajúcim bol Ing. Ľubor ŽÁK, PhD z občianskeho združenia SIROSA Michalovce, ktorý vhodne využil prezentáciu, úryvky z knihy a rozprávanie.

       Žiaci 1. ročníka mali odprezentovanú tému   Etika - ako prežiť expanziu civilizácie, šikana, zážitkové hry– veselo i vážne o základných pravidlách psychohygieny, vzťahoch medzi deťmi, deťmi – učiteľmi, deťmi – rodičmi, ako prevencie krízových situácií. Besedy sa zúčastnili žiaci I.AP, I.BP, I.DP a I.EP triedy.

       Žiaci 2. ročníka sa spolu s lektorom venovali téme Zdravý životný štýl humorne i vážne – základné pravidlá dietetiky, psychohygieny, pohybových návykov, čo je imunita a ako ju posilňovať, protidrogová prevencia, pozitívna motivácia k učeniu a úspechu v živote. Tejto besedy sa zúčastnili žiaci II. AP a II. BP triedy.

        

       Do galérie Preventívne programy boli pridané fotografie.

     • Ruské slovo
      • Ruské slovo

      •      Milovníci ruského jazyka a ruskej literatúry sa stretávajú na súťaži v recitácii ruskej poézie a prózy a interpretácii ruskej piesne Ruské slovo. V tomto školskom roku sa konal už 11. ročník  tejto u študentov obľúbenej súťaže.

        

       17. marca 2017 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže Ruské slovo na I. ZŠ v Michalovciach. Súťaže sa zúčastnili víťazi školského kola a to v kategórii próza Richard Harman (I. BP), v kategórii sólo spev Kristína Virčíková (II. BK). V silnej konkurencii 150 účastníkov v rôznych kategóriách, naši žiaci obsadili :

        

       Kategória próza SŠ: Richard Harman 1. miesto

       Kategória sólo spev SŠ: Kristína Virčíková 2. miesto

        

       Srdečne blahoželáme!

        

       Richard Harman, žiak I. BP,  postúpil do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa bude konať 31. 03. 2017 v Košiciach.

        

       Držíme palce!

        

       Do galérie Ruské slovo boli pridané fotografie.

     • Príprava maturantov na VŠ
      • Príprava maturantov na VŠ

      •      Uchádzači o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši majú možnosť využiť dve formy prípravy na prijímacie skúšky a to individuálnu formu kurzu alebo skupinovú formu kurzu, prípadne aj obidve. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente na tomto mieste.

     • Mladý účtovník
      • Mladý účtovník

      •       Dňa 22 2 2017 sa prvýkrát na SOŠ technickej Michalovce, na pracovisku Kapušianska 6, konalo školské kolo súťaže Mladý účtovník. Súťaže sa zúčastnili študenti tried III.BK a IV.BK odboru Prevádzka a ekonomika dopravy. Poslaním súťaže je zvýšiť motiváciu študentov o štúdium účtovnej problematiky.
             Úlohou študentov bolo vyriešiť súvislý účtovný príklad v časovom limite. Študenti sa k úlohám postavili zodpovedne a všetci sa snažili podať čo najlepší výkon. Komisia na základe sčítania bodov a zohľadnenia času odovzdania práce rozhodla o nasledovnom umiestnení:

       1.miesto Dorota Lechmanová, III.BK,
       2.miesto Tomáš Mitrík, IV.BK,
       3.miesto Monika Berendová, IV.BK.

       Študenti si odniesli domov zaujímavé ceny, nikto neodišiel naprázdno. Dorota Lechmanová postupuje do Regionálneho kola Olympiády Mladý účtovník 2017, ktoré sa uskutoční v marci v Košiciach.
       Srdečne blahoželáme. ☺

       Do galérie Mladý účtovník boli pridané fotografie.

     • SHMU_DOD
      • SHMU_DOD

      •      Slovenský hydrometeorologický ústav pri príležitosti "Svetového meteorologického dňa" a "Svetového dňa vody" Vás pozýva na Deň otvorených dverí na pracovisku v Košiciach, ktorý sa bude konať 24.marca 2017 v čase od 9:00 do 16:00 hod. Bližšie informácie si môžete prečítať v priloženej pozvánke. Zároveň pre Vás vyhlasujú súťaž OBLAKY A VODA NA FOTOGRAFII.

       Informácie môžete získať aj na stránke http://www.shmu.sk/sk/?page=1

     • Súťaž VSD - 10.ročník
      • Súťaž VSD - 10.ročník

      • Spoločnosť VSD vyhlásila dňa 27.10. 2016 jubilejný 10. ročník tímovej súťaže škôl na tému “Učebná pomôcka pre energetikov“. Súčasťou zadania bol návrh a zhotovenie modelu učebnej pomôcky, na ktorej bude možné názorne vysvetliť a demonštrovať niektoré javy a procesy spojené s výrobou, prenosom, distribúciou alebo spotrebou elektrickej energie.

       Samotná súťaž sa konala 2.marca 2017, z našej školy súťažili:

       3 tímy v kategórií učebná pomôcka:

                Štefan Gorás, Ondrej Czerovský, Adam Jakubec - tím CAGE

                Matúš Sekerák, Richard Gajdoš, Lukáš Karovič - tím RLM

                Jakub Bíly, Pavol Ečegi . tím ...

       V kategórií učebnej pomôcky sme nezískali cenu, čo však neznamená nízku úroveň projektov. Všetky projekty boli hodnotené veľmi vysoko. Všetkým súťažiacim bolo vyjadrené poďakovanie a bol im adresovaný odkaz od predstaviteľov vysokých škôl, aby ich ďalšie kroky viedli na VŠ, kde budú pokračovať vo svojej tvorivosti a svojom osobnom rozvoji.

       Jeden tím súťažil v kategórií o NAJ nápad v zložení Samuel Laco, Marek Klanica a Milan Sabovčík. Tento tím obsadil 3.miesto.  

       Sláva víťazom, česť porazeným! Chlapci ďakujeme Vám za vzornú reprezentáciu školy.

       Do galérie Súťaž VSD - 10.ročník boli pridané fotografie.