• Novinky

     • Zemplínske pero
      • Zemplínske pero

      •      Dňa 8.12.2016 sa v priestoroch galérie ZOS uskutočnilo vyhodnotenie 18. ročníka regionálnej súťaže literárnych talentov v oblasti poézie a prózy Zemplínske pero 2016.

            Poslaním súťaže je prispievať k rozvoju pôvodnej literárnej tvorby v regióne Zemplína, objavovať a usmerňovať odborný rast začínajúcich autorov a vytvoriť priestor pre ich prezentáciu a konfrontáciu.

            Súťažiaci prispievali do súťaže dvoma textami v rozsahu maximálne 5 strán a súťažili v štyroch kategóriách:

        

       I.     žiaci 5.- 6. ročníka ZŠ,  resp. 1.-2.roč. osemročných gymnázií

       II.    žiaci 7.- 9. ročníka ZŠ , resp. 3.-5. roč. osemročných gymnázií

       III.   študenti stredných škôl

       IV.   študenti vysokých škôl a ostatní dospelí

        

               Našu školu reprezentoval žiak Richard Harman z I.BP triedy z pracoviska Partizánska, ktorý sa v III. kategórii (próza) z počtu takmer 20 súťažiacich tejto kategórie umiestnil na treťom mieste s prácami – poviedkami „Môj príbeh“ a  „V kruhoch z kruhov“. Jednu z ocenených prác „Môj príbeh“ ste si mohli prečítať v predošlom čísle školského časopisu OHMKO.

       Srdečne blahoželáme!

       Do galérie Zemplínske pero boli pridané fotografie.

     • Hlasujte za detské ihrisko v Michalovciach
      • Hlasujte za detské ihrisko v Michalovciach

      •      Pomôžme nášmu mestu Michalovce hlasovaním na stránke http://www.zihadielko.sk za získanie detského ihriska v hodnote 87 000 €. Hlasovať môžete na každom zariadení pripojenom na internet (počítač, tablet, mobilný telefón). Hlasuje sa raz denne od 16. januára 2017 do 28. februára 2017. Ak si zahráte hru pri opätovnom prihlásení, môžete získať druhý bod pre naše mesto.

     • Deň otvorených dverí - pozvánka
      • Deň otvorených dverí - pozvánka

      • Vážení rodičia a priatelia školy,

          ak chcete získať informácie o možnostiach štúdia na našej škole, príďte dňa 2.februára 2017 na Strednú odbornú školu technickú v Michalovciach, na pracoviská Partizánska 1 a Kapušianska 6. Bližšie informácie nájdete v pozvánke. Srdečne ste u nás vítaní, tešíme sa na Vašu účasť. 

     • 39.ročník SOČ
      • 39.ročník SOČ

      •      Dňa 28.februára 2017 sa na našej škole uskutoční školské kolo 39.ročníka SOČ.

            Dokumentácia k práci (výrobku, internetovej stránke ...) sa vyhotovuje v troch kópiách lištovej väzby rovnakej farby podľa metodickej príručky, ktorú nájdete na:

       http://www.siov.sk/files/sutaze/soc/Obal_a_Metodika_SOC_2013.pdf   (skopírujte do prehliadača).  

       Okrem iného v príručke nájdete informácie týkajúce sa "Štruktúry práce stredoškolskej odbornej činnosti":

       - forma písania práce SOČ,

       - časti práce SOČ a ich charakteristika,

       - pravidlá bibliografických zápisov podľa medzinárodnej normy STN ISO 690,

       - prílohy dokumentácie,...

       Ďalšie dôležité dokumenty súvisiace so stredoškolskou odbornou činosťou:

       Všeobecné informácie

       Čestné vyhlásenie

       Kontrolný list

       Termíny kôl (školské, obvodné - regionálne, krajské, celoštátne) 39.ročníka SOČ

            Zároveň vás chceme upozorniť, že do 10. marca 2017 ( pozor jarné prázdniny sú od 06. marca 2017 do 10.marca 2017 ) je možné zmeniť formu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky z obhajoby vlastného projektu na praktickú realizáciu a predvedenie komplexnej úlohy ( ťahanie témy ).

       Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt science and technology