• Prihlásenie

  • Prihlásenie

   Na zobrazenie zvolenej stránky nemáte dostatočné oprávnenia
   Modul, ktorý chcete zobraziť je dostupný len po prihlásení
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • sostmi@sostmi.sk
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6441635 - pracovisko Kapušianska 6
   • Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie

  • Na zobrazenie zvolenej stránky nemáte dostatočné oprávnenia
   Modul, ktorý chcete zobraziť je dostupný len po prihlásení