Názov: Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
Adresa: Partizánska 1, 071 92 Michalovce
Telefón: +421 56 6441459
Fax: +421 56 6432812
Email: sostmi@sostmi.sk
Web: http://www.sostmi.sk